หลักสูตรการสอน ระดับประถมศึกษา

     โรงเรียนจัดหลักสูตรการสอนระดับประถมศึกษาโดยแนวคิดของการเรียนรู้โดยการลงมือกระทำ (Learning by Doing) สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

 • วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ English, Mathematics, Science, Health, Design Technology and Computer, Housework(Primary 3-6), Club (Primary 3-6) 
 • วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ได้แก่ ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, หน้าที่-พลเมือง, ศิลปะ(ศิลปะ, นาฏศิลป์, ดนตรี), การงานพื้นฐานและเทคโนโลยี(งานบ้าน, งานเกษตร, งานช่าง) และคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว, ลูกเสือ-เนตรนารี, ว่ายน้ำ(ประถมศึกษาปีที่ 1-2), อังกะลุง/เมโลเดียน(ประถมศึกษาปีที่ 1-2)
 • ชมรม ได้แก่ ชมรมภาษาไทย, ชมรมคณิตศาสตร์, ชมรมวิทยาศาสตร์, ชมรมไฮโดรโปนิกส์
 • วิชาภาษาจีน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรียน สัปดาห์ละ 1 คาบ และระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6 เรียนสัปดาห์ละ 2 คาบ
ระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติของนักเรียนประถมศึกษา
 1. การแต่งกายที่เหมาะสม
 • เครื่องแบบนักเรียนในวันเรียนปกติ
 • ชุดพลศึกษาในวันที่มีการเรียนพละ กรณีชุดพละ นักเรียนแต่งกายชุดเสื้อโปโลเขียว-ชมพู หรือสวมเสื้อกีฬาของปีการศึกษาก่อนหน้าได้
 • ชุดลูกเสือและเนตรนารีในวันศุกร์
 1. รองเท้าและถุงเท้า
 • เครื่องแบบนักเรียน-สวมรองเท้านักเรียนที่เป็นหนังทั้งชายและหญิง
 • ชุดพลศึกษา-สวมรองเท้าผ้าใบ/รองเท้ากีฬาสีขาวล้วน
 • ถุงเท้า-สีขาวล้วน
 1. เวลาส่งและรับนักเรียน
 • ส่งได้ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น.
 • รับนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 15.45-17.00 น. (หลัง 17.30 น. ผู้ปกครองต้องชำระค่าดูแลเป็นพิเศษ)
 • ผู้ปกครองต้องมีบัตรนักเรียนมาแสดงทุกครั้งที่มารับนักเรียน
 1. ขอใช้ส่วนตัวของนักเรียน
 • แปรงสีฟัน-ยาสีฟัน
 • แป้ง, หวี ผ้าเช็ดหน้า
 • กระติกน้ำส่วนตัว
 • ชุดว่ายน้ำ, หมวกว่ายน้ำ และแว่นตาว่ายน้ำ (เฉพาะป.1-2)
 • เสื้อ t-shirt เก่า ๆ หลวม ๆ สำหรับสวมเรียนศิลปะ