หลักสูตรการสอน ระดับอนุบาล

     โรงเรียนจัดหลักสูตรการสอนระดับอนุบาลโดยแนวคิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น(Plan and Learn) โดยใช้หลักการสอนแบบมอนเตสซอรี(Montessori)  นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำและการค้นพบด้วยตนเอง  โดยมีหัวข้อการประจำเดือนดังนี้
[su_table]

พฤษภาคม My School (โรงเรียนของฉัน)
มิถุนายน My Body (ร่างกายของฉัน)
กรกฎาคม My Family (ครอบครัวของฉัน)
สิงหาคม Weather (สภาพภูมิอากาศ)
กันยายน Our Society (สังคมของเรา)
ตุลาคม Camp/Our Environment (แคมป์/สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา)
พฤศจิกายน Our Environment (สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา)
ธันวาคม Holiday (วันหยุด)
มกราคม Transportation (ยานพาหนะ)
กุมภาพันธ์ Communication (การสื่อสาร)

[/su_table]

[su_divider divider_color="#36f716" margin="30"]

ระเบียบวินัยและข้อปฏิบัติของนักเรียนอนุบาล
 1. การแต่งกาย
 • นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบของโรงเรียนสัปดาห์ละ 4 วัน
 • นักเรียนแต่งชุดพลศึกษาสัปดาห์ละ 1 วัน (ตามตารางเรียนของห้องเรียน)
 1. รองเท้า, ถุงเท้า
 • ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียนหนังสีดำถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย
 • ชุดพลศึกษา รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย  ถุงเท้าขาวไม่มีลวดลาย
 1. การรับ-ส่งนักเรียน
 • ส่งนักเรียนตอนเช้าได้ตั้งแต่ 07.00-08.30 น.
 • รับนักเรียนได้ตั้งแต่ 15.00-17.00 น. (หลัง 17.30 น. มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • โปรดนำบัตรนักเรียนมาด้วยทุกครั้งหากผู้ปกครองผู้ถือบัตรไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ กรุณาโทรศัพท์แจ้ง
  ชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่จะมารับแทน พร้อมทั้งให้นำบัตรประชาชนของผู้นั้นมาแสดงต่อทางโรงเรียนด้วย
 1. เครื่องใช้ส่วนตัวที่ทางผู้ปกครองเตรียมให้เด็กเมื่อมาโรงเรียน
 • แปรงสีฟัน, ยาสีฟัน
 • แป้ง, หวี, ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก
 • ถ้วยพลาสติกมีหู
 • ชุดว่ายน้ำ, หมวก, แว่นตา (นำมาโรงเรียนในวันที่มีกิจกรรมว่ายน้ำตามตารางเรียนของห้องเรียน)
 • ชุดนอน (สำหรับเด็กเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1-2)
 • เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อคอกลมของผู้ปกครองที่ไม่ใช้แล้วสำหรับให้นักเรียนสวมทับเมื่อทำกิจกรรมศิลปะ
 • ชุดสำรอง 1 ชุด
 • รองเท้าแตะ