กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2560