กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

     ค่ายืนยันการเรียน 10,000 บาท ชำระภายใน 30 กันยายน 2558
ชำระส่วนที่เหลือ ภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ( ไม่เกิน 30 ตุลาคม 2558 ) โดย
– เลือกชำระทั้งหมด เงินสด(ลด 2%)/บัตรเครดิต VISA ทุกธนาคาร ยกเว้นค่าธรรมเนียมรูดบัตร
– ผ่อนชำระ 0% 4 งวด ผ่านบัตรเครดิตธนาคารธนชาตเท่านั้น ยกเว้นค่าธรรมเนียมรูดบัตร
*** ชำระเกินเวลาทุกประเภท ปรับ 3% ต่อเดือนจากยอดชำระ ***
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่ยืนยันในเวลาที่กำหนด โรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนใหม่เป็นลำดับต่อไป
โดยจะหยุดรับตามจำนวนที่กำหนด/ห้อง เพื่อการบริหารจัดการ

Screen Shot 2015-09-16 at 1.39.48 PM

เอกสารชี้แจ้ง     >>>>คลิก<<<<