กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่

IMG_0834 IMG_0835