กำหนดการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น PG อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2559

การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น PG และอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559

17 – 19 พฤษภาคม 2559

อนุบาล

  1. ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ระหว่างเวลา 08.30 น. – 12.00 น. (รับประทานอาหารกลางวันแล้วกลับบ้าน)
  2. ชั้น PG แต่งกายชุดไปรเวท, อนุบาล 1 แต่งกายชุดนักเรียน
  3. เตรียมกระติกน้ำสายสะพายใบเล็ก ให้ลูกๆได้ดื่มน้ำจากกระติกน้ำของตนเอง
  4. กรุณาจัดเตรียมรองเท้าแตะ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้งเด็ก(กรณีต้องใช้) สบู่เหลว แก้วน้ำ ส่งมอบให้ครูประจำกลุ่ม ของใช้ทุกอย่างจะนำไปใช้ช่วงเปิดภาคเรียน (กรุณาเขียนชื่อให้ชัดเจนทุกชิ้น หากไม่สะดวกสามารถจัดส่งให้ครูในช่วงเปิดภาคเรียน)
  5. 23 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ทุกระดับชั้น (อนุบาล 08.30 น. – 14.50 น.)

 

**************************************************

 

การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

17 – 19 พฤษภาคม 2559

ขอให้นักเรียนเตรียมตัวดังนี้

  1. สวมเสื้อยืดที่ใส่สบาย
  2. กางเกงวอร์ม
  3. สวมรองเท้าผ้าใบ
  4. นำกระติกน้ำพร้อมเขียนชื่อให้เรียบร้อย
  5. 23 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ทุกระดับชั้น (ประถมศึกษา 08.00 น. – 15.50 น.)

ส่งนักเรียนเวลา 08.30 น. และรับกลับเวลา 15.00 น.

**************************************************

เตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น PG อนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2559