กำหนดการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2562

กำหนดการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2562
[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1-wUB7ASA9LcNnYB8ewkISUNyeOh_wRZ7/preview?usp=drivesdk” title=”กำหนดการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2562.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]