กำหนดเปิดภาคเรียน 1/2558 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

back-to-school-2015-3 - Copyกำหนดเปิดภาคเรียน 1/2558 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ชั้น PG – K1. วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ชั้น K2 – P6 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
แล้วพบกันวันเปิดภาคเรียนครับ