กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับประถมศึกษา SUMMER CAMP 2018

กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับประถมศึกษา SUMMER CAMP 2018
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวกำหนดจัดกิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับประถมศึกษา และขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองสมัครให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
 1. กิจกรรมเดือนมีนาคม 2561 แบ่งออกเป็น
1.1   CSI นักสืบ STEM  โดย Edukids จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอน STEM ในการสืบค้นข้อมูลและพิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งการเขียนคำสั่ง Coding ในการเรียนคอมพิวเตอร์  จำนวนวันเรียน 5 วัน  (12-16 มีนาคม 2561)   3,000.-  บาท

Download CSI นักสืบ STEM โดย Edukids  

 • 9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ โดย Vivace’ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการาพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยวิชาดนตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเกม จำนวนวันเรียน 10 วัน (19-30 มีนาคม 2561)      6,500.-  บาท

Download 9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ.pdf  

 • CSI นักสืบ STEM & 9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ จำนวนวันเรียน 15 วัน (12-30 มีนาคม 2561)  พิเศษ 2 คอร์ส   8,900.-  บาท
 
 1. กิจกรรมเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 แบ่งออกเป็น
  • Pre-Primary  1  เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อน ครูและระบบการเรียนของประถมศึกษา จำนวนวันเรียน 13วัน  (18 เมษายน -4 พฤษภาคม 2561) สำหรับ Pre-Primary 1 แบ่งออกเป็น-นักเรียนอนุบาล 3 LBS ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสิทธิพิเศษ  5,500.- บาท

   -นักเรียนภายนอก สมัครประถมศึกษาปีที่ 1 6,000.- บาท

   Download Pre-Primary 1 เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 .pdf
  • Summer Fun : Inspired and fun English Camp for Young Leadership   เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ ค้นพบศักยภาพตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยคณะครูต่างชาติของ Multiple Intelligence International Co. Ltd. จำนวนวันเรียน 13วัน (18 เมษายน -4 พฤษภาคม 2561)     8,500.- บาท

Download Summer Fun 2018.pdf   1.CSI นักสืบ STEM  โดย Edukids

2. 9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ โดย Vivace’

  3. Pre-Primary  1 4. Summer Fun : Inspired and fun English Camp for Young Leadership    
ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Posted in Primary, School Activty, ข่าวประชาสัมพันธ์.