กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับประถมศึกษา SUMMER CAMP 2018

กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับประถมศึกษา SUMMER CAMP 2018

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวกำหนดจัดกิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับประถมศึกษา และขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองสมัครให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 1. กิจกรรมเดือนมีนาคม 2561 แบ่งออกเป็น

1.1   CSI นักสืบ STEM  โดย Edukids จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการสอน STEM ในการสืบค้นข้อมูลและพิสูจน์หลักฐาน รวมทั้งการเขียนคำสั่ง Coding ในการเรียนคอมพิวเตอร์  จำนวนวันเรียน 5 วัน  (12-16 มีนาคม 2561)   3,000.-  บาท

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=1Hj1RUL2edJA4AGCFAUw-IOIcUOz2mfky&export=download” title=”Download CSI นักสืบ STEM  โดย Edukids” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” plain=”yes” style=”download”]

 

 • 9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ โดย Vivace’ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการาพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยวิชาดนตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเกม จำนวนวันเรียน 10 วัน (19-30 มีนาคม 2561)      6,500.-  บาท

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=1AWIMbBZyHZEPyyTzpBc9nfPYXRi1763D&export=download” title=”Download 9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf”  plain=”yes”  style=”download”]

 

 • CSI นักสืบ STEM & 9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ จำนวนวันเรียน 15 วัน (12-30 มีนาคม 2561)  พิเศษ 2 คอร์ส   8,900.-  บาท

 

 1. กิจกรรมเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 แบ่งออกเป็น
  • Pre-Primary  1  เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมุ่งเน้นการเตรียมพร้อมนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อน ครูและระบบการเรียนของประถมศึกษา จำนวนวันเรียน 13วัน  (18 เมษายน -4 พฤษภาคม 2561)
   สำหรับ Pre-Primary 1 แบ่งออกเป็น-นักเรียนอนุบาล 3 LBS ขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสิทธิพิเศษ  5,500.- บาท

   -นักเรียนภายนอก สมัครประถมศึกษาปีที่ 1 6,000.- บาท


   [google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=1Aj-iLjbmyYTMr195l08I6k9Lp9VXCdIK&export=download” title=”Download Pre-Primary  1  เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนอนุบาลปีที่ 3 .pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” plain=”yes” style=”download”]

  • Summer Fun : Inspired and fun English Camp for Young Leadership   เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ ค้นพบศักยภาพตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยคณะครูต่างชาติของ Multiple Intelligence International Co. Ltd. จำนวนวันเรียน 13วัน (18 เมษายน -4 พฤษภาคม 2561)     8,500.- บาท

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=1SR9FgMiQzw2d30Ja_I_CIk4qN_r-Gsk2&export=download” title=”Download  Summer Fun 2018.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” plain=”yes” style=”download”]

 

1.CSI นักสืบ STEM  โดย Edukids

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1Hj1RUL2edJA4AGCFAUw-IOIcUOz2mfky/preview?usp=drivesdk” title=”csi -edukids.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”800″ style=”embed”]

2. 9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ โดย Vivace’

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1AWIMbBZyHZEPyyTzpBc9nfPYXRi1763D/preview?usp=drivesdk” title=”9 วัน ก้าวตามรอยเท้าพ่อ.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”800″ style=”embed”]

 

3. Pre-Primary  1

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1Aj-iLjbmyYTMr195l08I6k9Lp9VXCdIK/preview?usp=drivesdk” title=”preprimary2018.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”800″ style=”embed”]

4. Summer Fun : Inspired and fun English Camp for Young Leadership

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1SR9FgMiQzw2d30Ja_I_CIk4qN_r-Gsk2/preview?usp=drivesdk” title=”Summer Fun 2018.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”800″ style=”embed”]