กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับชั้น PG ,อนุบาล 1 – อนุบาล 3 SUMMER CAMP 2018

กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับชั้น PG ,อนุบาล 1 – อนุบาล 3 SUMMER CAMP 2018

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวกำหนดจัดกิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับชั้น PG ,อนุบาล 1 – อนุบาล 3 (เลื่อนชั้นแล้ว ในปีการศึกษา 2561) และขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองสมัครให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 • กิจรรม CSI นักสืบ STEM โดย Edukids  Planet จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด STEM
  ในการสืบสวนค้นหาข้อมูล และพิสูจน์หลักฐาน ร่องรอย  และกิจกรรมก้าวตามรอยพ่อ โดย สถาบัน Vivace เป็นการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการบูรณาการกิจกรรมดนตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเกม  ระหว่างวันที่ 12-30 มีนาคม 2560 รวม 15 วัน
 • กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น PG ,อนุบาล 1 เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้สร้างความคุ้นเคยกับการก้าวเข้าสู่โรงเรียนแห่งแรก ได้เรียนรู้กิจกรรมประจำวันที่โรงเรียน เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ คุณครู สิ่งแวดล้อมใหม่ และเพื่อให้คุณครูสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียน สำหรับการเตรียมจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนก่อนเปิดเรียนภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2561  กิจกรรมจัดระหว่างวันที่
  18 เมษายน -4 พฤษภาคม
  จำนวน 13 วัน
 • English Camp  เป็นกิจกรรมเพื่อการรู้จักตนเองและค้นหาศักยภาพตนเอง  การสร้างภาวะผู้นำผ่านกิจกรรม และการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน ศิลปะสนุก ทำอาหาร เรียนเลข วิทยาศาสตร์ กีฬาสนุก และไปทัศนศึกษา ณ ไดโนซอร์ แพลนเน็ต สุขุมวิท กรุงเทพฯ  โดยคณะครูต่างชาติของ Multiple Intelligence International Co. Ltd. ระหว่างวันที่ 18 เมษายน -4 พฤษภาคม 2561 จำนวน 13 วัน

ผู้ปกครองประสงค์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาเขียนใบสมัครด้านล่างส่งกลับโรงเรียนภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

ใบสมัคร SUMMER CAMP 2018 (อนุบาล).pdf

ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
 • 10
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  10
  Shares