กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับชั้น PG ,อนุบาล 1 – อนุบาล 3 SUMMER CAMP 2018

กิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับชั้น PG ,อนุบาล 1 – อนุบาล 3 SUMMER CAMP 2018

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวกำหนดจัดกิจกรรม ภาคฤดูร้อน 2561 ระดับชั้น PG ,อนุบาล 1 – อนุบาล 3 (เลื่อนชั้นแล้ว ในปีการศึกษา 2561) และขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองสมัครให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  • กิจรรม CSI นักสืบ STEM โดย Edukids  Planet จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด STEM
    ในการสืบสวนค้นหาข้อมูล และพิสูจน์หลักฐาน ร่องรอย  และกิจกรรมก้าวตามรอยพ่อ โดย สถาบัน Vivace เป็นการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการบูรณาการกิจกรรมดนตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และเกม  ระหว่างวันที่ 12-30 มีนาคม 2560 รวม 15 วัน
  • กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้น PG ,อนุบาล 1 เพื่อให้นักเรียนทุกคน ได้สร้างความคุ้นเคยกับการก้าวเข้าสู่โรงเรียนแห่งแรก ได้เรียนรู้กิจกรรมประจำวันที่โรงเรียน เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ คุณครู สิ่งแวดล้อมใหม่ และเพื่อให้คุณครูสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียน สำหรับการเตรียมจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนก่อนเปิดเรียนภาคเรียนในเดือนพฤษภาคม 2561  กิจกรรมจัดระหว่างวันที่
    18 เมษายน -4 พฤษภาคม
    จำนวน 13 วัน
  • English Camp  เป็นกิจกรรมเพื่อการรู้จักตนเองและค้นหาศักยภาพตนเอง  การสร้างภาวะผู้นำผ่านกิจกรรม และการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษในห้องเรียน ศิลปะสนุก ทำอาหาร เรียนเลข วิทยาศาสตร์ กีฬาสนุก และไปทัศนศึกษา ณ ไดโนซอร์ แพลนเน็ต สุขุมวิท กรุงเทพฯ  โดยคณะครูต่างชาติของ Multiple Intelligence International Co. Ltd. ระหว่างวันที่ 18 เมษายน -4 พฤษภาคม 2561 จำนวน 13 วัน

ผู้ปกครองประสงค์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาเขียนใบสมัครด้านล่างส่งกลับโรงเรียนภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อโรงเรียนได้ดำเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1x2pIIDM9tmYaARwQGVqafTQYJH3FhS5H/preview?usp=drivesdk” title=”summer camp 12 มีค -30 มีค 61.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”800″ style=”embed”]

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1EBLfxHsIh1ZKW0_FgTk6NFpdFqep1uEM/preview?usp=drivesdk” title=”english camp 18 เมย-4 พค 61.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”800″ style=”embed”]

 

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=1JxtzhWA1EvAI6WbwHdZ1No76XyhFk6Ny&export=download” title=”ใบสมัคร SUMMER CAMP 2018 (อนุบาล).pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” plain=”yes” style=”download”]