กิจกรรม English Camp 2020 ระดับประถม

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1H2zhHEIvLjwYr3tBzZy-EOYBZin-nuhG/preview?usp=drivesdk” title=”English Camp 2020 ประถม.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]