กิจกรรม MINI CAMP 2017 สำหรับเด็กๆชั้น PG- อนุบาล 3 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

KindergartenLBS Mini Camp 2017
กิจกรรม MINI CAMP 2017 สำหรับเด็กๆชั้น PG- อนุบาล 3 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

LBS จัดกิจกรรม MINI CAMP 2017 สำหรับเด็กๆชั้น PG- อนุบาล 3 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 ในช่วงวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 เด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การออกเสียง ฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ทำงานศิลปะ วาดภาพ ระบายสี ตัด ติด ประดิษฐ์ เกม เพลง นิทาน และการทดลอง โดยสื่ออุปกรณ์หลากหลายกับ Teacher ในTheme “Food” และในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 เด็กๆจะได้เรียนรู้และสนุกกับครูไทยทั้งใน และนอกห้องเรียน รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละระดับชั้น มีดังนี้

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHcHVUUnV4cGZNU1E/preview?usp=drivesdk” title=”MINI CAMP 2017 อนุบาล.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]กิจกรรม MINI CAMP 2017 สำหรับเด็กๆชั้น PG- อนุบาล 3 ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560

[download id=”23685″]