กิจกรรม MINI CAMP 2019

กิจกรรม MINI CAMP 2019 ประถมและอนุบาล

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=1vwFqTKxwJqCKPEuCG6sVadFaB_JkWfil&export=download” title=”mini-camp-2019-3.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”800″ height=”600″ extra=”image” style=”embed”]