กิจกรรม SUMMER FUN 2017 20-30 มีนาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา Camp 1

LBS ขอเชิญชวนพี่ประถม 3-6 มาร่วมกิจกรรมสร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสมุทรสงคราม ดินแดน 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม โดยโปรแกรมการเที่ยว 5 วัน อย่างคุ้มสุด ๆ

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHQVdESV9OVXF4cWs/preview?usp=drivesdk” title=”LBS P Summer Fun 2017 & Register form_1.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

download รายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่นี้ครับ

[download id=”23350″]