กิจกรรม SUMMER FUN 2017 20-30 มีนาคม 2560 ระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3

ในช่วงปิดภาคเรียนภาคปลายปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวกำหนดจัดกิจกรรม  SUMMER FUN 2017 ระดับชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3 (เลื่อนชั้นเรียนแล้วในปีการศึกษา2560) ระหว่างวันที่ 20 – 30 มีนาคม
25
60 ระหว่างเวลา 08.30- 14.30 . รวม 9 วัน
โดยใน SUMMER นี้ สถาบันวิวาเช่จัดกิจกรรม ศิลปะงานกระดาษ
เด็กๆจะได้ประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆจากวัสดุกระดาษ เช่น รังนกในจานกระดาษ ตุ๊กตาถุงกระดาษ เป็นต้น

     EduKids Planet จัดกิจกรรมสนุกกับค่ายHow things work?” สำหรับเด็กๆอนุบาล 2-3 ครูพาเด็กๆไปค้นหาความจริงของสิ่งต่างๆรอบตัวว่ามีที่มาเป็นมาอย่างไร เช่น ทำไมเครื่องบินจึงบินอยู่บนฟ้าได้ เป็นต้น โดยเน้นให้เด็กลงมือทดลองด้วยตนเอง และต่อยอดด้วยการประดิษฐ์ พัฒนาทักษะของ STEM และ ART

นอกจากนี้ Teacher และครูไทยของ LBS ร่วมกัน จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทาน เกม กีฬา ทั้งในและ
นอกห้องเรียน   รายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละระดับชั้นเรียน มีดังนี้

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHNlJwZEtDclpNYlk/preview?usp=drivesdk” title=”LBS KG Summer Fun 2017 & Register form.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

download รายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่นี้ครับ

[download id=”23341″]