ถวายพระพร บรมราชาภิเษก

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกฝ่าย โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว