น้อมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/uc?id=153aZXXCvBc-s2OQz2wG2p2A5XHNxuzM3&export=download” title=”วันแม่ 62.jpg” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/image/jpeg” width=”1191″ height=”842″ extra=”image” style=”embed”]