ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

SP