บรรยายเรื่อง “พัฒนาการกับการเรียนรู้ภาษาที่สองของลูก”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 58 ที่ผ่านมา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวจัดการบรรยายเรื่อง “พัฒนาการกับการเรียนรู้ภาษาที่สองของลูก” โดย ดร.อรชา  ตุลานันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย และอาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านที่ไม่ได้มาไม่ต้องเสียใจครับ ทางเรามี Presentation มาให้ชมครับ

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/pptx-1.pdf”]