ประกาศเชิดชูยกย่อง ผล O-NET ประจำปี 2557

ประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ โรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ 1 ทั้ง 2 รางวัลมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ

image

image

ขอแสดงความยินดีกับความสามารถของน้องๆชาว LBS ครับ เก่งกันทุกคนเลยครับ