ประกาศ ครั่งที่ 2/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1gCUJ9akvhSIXSGKKZ8nP_H7hwheLocrX/preview?usp=drivesdk” title=”ประกาศผลทุนครั้งที่ 2-63.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]