ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ครั้งที่ 2/2562

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ครั้งที่ 2/2562

ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว  ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว  ปีการศึกษา 2562  จำนวน 3 ทุน  มีรายนาม  ดังนี้

 1. ด.ญ.ชญ์ณมนต์ สุวรรณนิพนธ์     
 2. ด.ญ.อิงสิรินทร์ ปุณยปภา      
 3. ด.ญ.ปฤณา      วาสนารุ่งโรจน์  

จึงขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบเงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐานการสมัครเรียน  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประถมศึกษา  โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว           401  ซอยลาดพร้าว 126   ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310  Tel 0-2530-3030                   วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 9.00 น.      

** หมายเหตุ  กรณีผู้ปกครองไม่มาตามนัดหมาย ให้ถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

 

 

ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
 • 253
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  253
  Shares