ประกาศ เรื่องปรับการจราจร โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

ประกาศ เรื่องปรับการจราจร โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

  1. รถทุกชนิดที่มาจากในซอย  ห้ามเลี้ยวขวาเข้าประตู 1 เพื่อเข้า รร.
    อย่างเด็ดขาด”
  2. ห้ามวนรถภายในบริเวณโรงเรียน
  3. รถที่เข้าจอดในลานจอดด้านนอกให้วนรถภายในลานจอดรถเท่านั้น    ห้ามออกมาวน บนถนนในซอย

ทั้งนี้เริ่มใช้แต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว