ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ปีการศึกษา 2559

ผลการสอบนักเรียนทุน1

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/Final_59.pdf”]