ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2560

Screen Shot 2017-01-19 at 18.18.59
ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2560

ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวปีการศึกษา 2560 นั้น ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบแรก จำนวน 10 คนดังนี้

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHdGhXZExpcTJSa0k/preview?usp=drivesdk” title=”ประกาศทุนรอบแรก.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]