ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2561

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา (รอบคัดเลือก) ประจำปี 2561
ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวปีการศึกษา 2561 นั้น ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบแรก จำนวน 10 คนดังนี้

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1PaEHx2R9r-gxYfgUCL8Pjfw7NAt4oL5Q/preview?usp=drivesdk” title=”ทุนรอบแรก 10 คน.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”800″ style=”embed”]