ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2562

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา รอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2562

ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าวจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปีกาศึกษา 2562 นั้น ผลกาคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบแรก จํานวน 10 คน

 

ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •