ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ปีการศึกษา 2561

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว

ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว จัดมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ณ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ปีการศึกษา 2561 มีรายนามดังนี้

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/1akF-wceqX7x1MGGo73plTnWsP8l4N0Nf/preview?usp=drivesdk” title=”ประกาศผลทุนรอบ 2.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]