ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว

ตามที่มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว จัดมีโครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ณ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว ปีการศึกษา 2560 มีรายนามดังนี้

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHQk8zcGNQUHRhWjQ/preview?usp=drivesdk” title=”ประกาศทุนรอบ 2.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ