มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา นำหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ University of Cambridge