มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิโรงพยาบาลลาดพร้าว
มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 800,000 บาท
ศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 

 

   [download id=”24209″]