รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ผ่านการประเมิน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ปีการศึกษา 2554 ดำเนินการโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา บริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
โดยอาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554
ในงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค 27 สิงหาคม 2555

lbs-3