ร่วมเป็น 1 ใน10 อันดับ โรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์และคณิต สสวท.

48942