สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์  น้อมศิระกรานแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
น้อมศิระกรานแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว