สรุปผลการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนรุ่นที่ 7 Marvelous จำนวน 25 คน

สรุปผลการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนรุ่นที่ 7 Marvelous จำนวน 25 คน

Enternt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น สถานศึกษาที่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยม 1
1. เด็กชายณชล ลูน่า Vic Interkids Bilingual School
2. เด็กชายชิษณุพงศ์ กุลจารุสัจจะ Chi-Chi สามเสนวิทยาลัย(EP)
3. เด็กชายธายุกร ตาน Boy Boy ปัญจทรัพย์
4. เด็กชายสรภัทร์ สามสมบัติสกุล Mark สามเสนวิทยาลัย(EP)
5. เด็กชายคณิศร แสงชัย Kong บดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนี) ห้องพิเศษคณิต
6. เด็กชายเชษฐ์  ฮันเตอร์  เบิร์ก Chase ภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน
7. เด็กชายฐปนต ธรรมโรจน์พินิจ Pippo สตรีวิทยา 2
8. เด็กชายเตมีย์ เตมีศิลปิน Sphinx อุดมศึกษา
9. เด็กชายวินิทร ธงชัยธำรงกุล Nai สตรีวิทยา 2
10. เด็กชายยศกร แก้วมณี Oad เบญจมินทร์
11. เด็กชายภาคิน อาสนมณี Auto โยธินบูรณะ(EP)
12. เด็กชายสุรพัฒน์ คุปต์ถาวรฤกษ์ Neat บดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนี) ห้องพิเศษคณิต
13. เด็กชายเจษฎา อภิรมย์รัก JJ สารสาสน์ร่วมเกล้า
14. เด็กหญิงวรรณพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล Cherry บดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนี)
15. เด็กหญิงธีริศรา ตันประเสริฐ Nami Ekamai International School
16. เด็กหญิงพรรณธร ตติยานุพันธ์วงศ์ Mai สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
17. เด็กหญิงรูบี คิม Ruby
18. เด็กหญิงนภธรา รุจิรากุลธร Berry สามเสนวิทยาลัย(EP)
19. เด็กหญิงภัณฑิรา ขำวังยาง Prim บดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนี)
20. เด็กหญิงมัชฌิมา ตั้งมงคลชัยกุล Kate สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
21. เด็กหญิงสุลลิดา แตรตุลาการ Tong สตรีวิทยา 2
22. เด็กหญิงธรรมรักษา เทียมทอง Mafuang สายปัญญา(รังสิต)
23. เด็กหญิงแอนนี่ ฮอสคิง Annie ปัญจทรัพย์
24. เด็กหญิงโยษิตา วงศ์วิทูไท Punch Ekamai International School
25. เด็กหญิงณัฐณิชา คุณานนท์ Grace บดินทร์เดชา(สิงห์สิงหเสนี)