เจาะลึกพฤติกรรมเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ยุค Generation Alpha

เจาะลึกพฤติกรรมเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ยุค Generation Alpha เพื่อความเข้าใจและการเตรียมรับมือของพ่อแม่ยุคใหม่ในการเลี้ยงดูลูก

พบกับ Generation Alpha Integrated Review

เสวนาในประเด็น : Generational Alpha Insight โดยกูรูระดับประเทศ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาตเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Gen Alpha Showcase : กิจกรรม DIY กว่า 10 บูธกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก Generation Alpha


Registration Form ลงทะเบียน On-line Click

QR code สำหรับลงทะเบียนครับ

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/10/7CODE.pdf”]