เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

เอกสารประกอบการรับสมัครเข้าเรียน โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว 1.สูติบัตร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ) 2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดามารดา 1 ฉับบ 3.รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว  จำนวน  3 รูป 4.รูปถ่ายผู้ปกครองและบุคคลที่อนุญาตให้รับนักเรียน 5.บัตรประชาชนบิดามารดา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) 6.หลักฐานการเรียนเดิม (ถ้ามี) - ชั้นอนุบาล 1 ใช้สมุดสุขภาพ - ชั้นอนุบาล 2-3,ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ใช้สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน (สมุดพก),Portfolio, บัตรสุขภาพ หรือ สศ.3 (ระดับอนุบาล  ถ้าไม่มีใช้สมุดสุขภาพแทน) เอกสารสมัครเรียน
ชอบเรื่องนี้แชร์กันเลยครับ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Posted in Add to home page, ข่าวประชาสัมพันธ์.