โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปีการศึกษา 2558

โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ปีการศึกษา 2558

โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง Panda เรื่อง: น้ำตาลล่องหน

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHa05Vc29HZFRYRFE/preview?usp=drivesdk” title=”โครงงานน้ำตาลล่องหน-Panda-ตรวจแล้ว.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง Jasmine เรื่อง: เมล็ดพืชมหัศจรรย์เต้นได้

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHam1waFh3YVZtd1k/preview?usp=drivesdk” title=”โครงงานเมล็ดพืชมหัศจรรย์เต้นได้-Jasmine.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง Carrot เรื่อง: เรือแรงลม

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHem9PQkxSNGs2aEU/preview?usp=drivesdk” title=”โครงงานวิทย์เรื่องเรือแรงลม_Carrot_58-ตรวจแล้ว.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง Beaver เรื่อง: เค็ม-เค็ม-หวาน-หวาน

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHTHJ0Zk1CaFhMZ28/preview?usp=drivesdk” title=”โครงงานวิทย์ห้อง-Beaver-เค็ม-เค็ม-หวาน-หวาน-ตรวจแล้ว.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

โครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง TOMATO เรื่อง: ลมจ๋ามาจากไหน

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/lbs.ac.th/file/d/0B0m2M5xJGKaHVzlDeThjU1dTYlE/preview?usp=drivesdk” title=”โครงงานวิทย์ห้อง-TOMATO-ลมจ๋ามาจากไหน-ตรวจแล้ว.pdf” icon=”https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_12_pdf_list.png” width=”100%” height=”600″ style=”embed”]

 

**กรุณา Commemt ในหน้า Page Website ของโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ครับ**