โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ O-NET ระดับเหรียญทอง

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2558 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
อาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปรับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค
วันที่ 1 ธันวาคม 2559

o-net59