โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน Line Official

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตอบคำถามของท่านผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจผ่านระบบ Line Official

โดยท่านจะได้รับข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนในด้านต่างๆ รวมถึงการอัพเดทภาพกิจกรรมต่างๆได้ที่ http:/www.lbs.ac.th

วิธีการเพิ่ม Line Official มีดังนี้

โดยการค้นหาจาก ID : @lbsschool

ID

lineat-poster-en_1_5

 

ผ่านการ Scan QR Code

QR

lineat-poster-en_2_0

 

สำหรับท่านผู้ปกครองที่เคย เพิ่ม Line ของโรงเรียนไว้แล้วกรุณา เพิ่มเพื่อนเราใหม่และยืนยันตนอีกครั้ง

สำหรับท่านผู้ปกครองใหม่กรุณายืนยันตัวตนใน !!ครั้งแรกเท่านั้น!!โดยแจ้ง
– ชื่อ-นามสกุล
– ชื่อของนักเรียน LBS
– ระดับชั้นเรียนของนักเรียน
สำหรับผู้สนใจหรือติดต่อเพื่อขอเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาแจ้ง
– ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าสนใจหรือติดต่อเพื่อขอเยี่ยมชมโรงเรียน
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการ

ขอบคุณค่ะขออภัยในความไม่สะดวก
ขอบคุณครับ