LBS Primary Mini Camp 2015

LBS Primary Mini Camp 2015 (12-22 October 2015)
ปิดภาคเรียนตุลาคมนี้  LBS เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาสมัครร่วมกิจกรรม Mini Camp 2015

minicamp_P1

กิจกรรม Mini Camp 2015 คอร์ส

ใบสมัคร  >>>>คลิก<<<<

สนใจ ติดต่อสมัครก่อน 18 กันยายน 2558
สอบถาม TEL.  0-2530-3030