กำหนดการค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 14-15 พ.ค. 2558

LBS for Post

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวได้กำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2558 ร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะ โดยสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทรัพยากรมนุษย์ “ค่ายวิมุตติธรรม” วัดวิมุตยาราม บางพลัด กทม. ในวันที่ 14-15 พ.ค. 2558 นี้ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. เป็นเวลา 2 วัน ไม่ค้างคืน สำหรับท่านผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้รับ กำหนดการ และใบตอบรับของกิจกรรม สามารถ ชม และ download กันได้เลยครับ

 

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/05/lbs_201505081159.pdf”]