กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และอนุบาล 3 เลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และอนุบาล 3 เลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารประถมศึกษา
image

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/lbs_201504290928_0001.pdf”]