ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ชั้นเตรียมอนุบาล  อนุบาล 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1
วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม  2558
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารประถมศึกษา

Come-back-2

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2015/04/lbs_201504290928_0001.pdf”]