ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อพิจารณาทุนการศึกษารอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2559

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/1.pdf”]