เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนการในโรงเรียน

[gview file=”http://www.lbs.ac.th/wp-content/uploads/2016/02/2-2-59.pdf”]