ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่7

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่7
และ Thailand International Mathematical Olympiad

โดยมีอาจารย์ธนวดี  ธีรภัทรสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่หน้าเสาธง เพื่อแสดงความยินดีและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

ผลการแข่งขันมีดังนี้
1.  เด็กชายพิรัตน์พนธ์  ปิ่นทองน้อย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7

2. เด็กชายแทนคุณ  แสงสกุล  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7  และ for outstanding achievement in PRIMARY 2, Thailand International Mathematical Olympiad