ขอแสดงความยินดีกับน้องอินดี้และน้องเอเบิ้ล ได้รับรางวัล 1st Runner Innovative Robot จากการแข่งขันรายการ IMC ที่ประเทศสิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับน้องอินดี้และน้องเอเบิ้ล

ด.ช.นราวิชญ์  สนิทนอก (อินดี้)  นักเรียนชั้นป.5/2  และด.ช.นนท์ปวิช  สนิทนอก (เอเบิ้ล)  ได้เข้าร่วมแข่งขัน

รายการ Thailand Micro Coding Championship 2019 (TMC) ในประเภท Innovative Robotics รุ่น Open

ซึ่งเป็นรายการแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรรมในหัวข้อ Human Assistant เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันรายการ

International Micro : Coding Championship 2019 (IMC) ที่ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 16-19 เมษายน 2562 และ World Robot Game 2019 (WRG) ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้เป็นจัดการแข่งขันในเดือนสิงหาคมนี้

ผลการแข่งขันรายการ IMC ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล 1st Runner Innovative Robot ในรุ่น Master
ด้วยโครงงาน Smart Wheelchair