ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงสิขรี สุทธิรักษ์ ชั้นป.3 แข่งขันยิมนาสติกลีลา ที่ประเทศจีน ได้ 2 เหรียญทอง

 

 

 

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงสิขรี  สุทธิรักษ์ (น้องแสนดี)  ชั้นป.3  โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว

แข่งขันยิมนาสติกลีลา ที่ประเทศจีน ได้ 2 เหรียญทอง

page