คนเก่ง LBS รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 57

คนเก่ง LBS รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 1. เด็กชายภูมิภัทร จารภัทร์ Bless
  อันดับ 1 ในการสอบเข้า ม. 1 English Program (EP)โรงเรียนโยธินบูรณะ
 2. เด็กหญิงนภัสพร ปริวิสุทธิ์ Nambud
  อันดับ 1 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
  อันดับที่ 2 English Program (EP) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 3. เด็กชายปณิธิ ขำวังยาง Bom
  โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 4. เด็กชายภีมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ Palmmy
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประเภทความสามารถพิเศษ
 5. เด็กหญิงจณิสตาร์ ศิริโฆษิตยางกูร Janny
  อันดับที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
 6. เด็กชายพีรวัส ชื่นจิตธรรมพร J.Wa
  อันดับที่ 22 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

[st_gallery gallery=”254,259,258,257,256,255″ size=”full” columns=”3″ lightbox=”NO”]